WOOD XL
0
Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

WoodXL is een handelsnaam van T4 Outsource. (Kamer van Koophandel nr. 54895383) T4 Outsource verleent u hierbij toegang tot www.woodxl.nl (de Website-shop) hierna te noemen WoodXL en nodigt u uit het aangebodene te kopen. WoodXL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met WoodXL.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij T4 Outsource en haar licentiegevers. Kopiëren verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van T4 Outsource behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.